Biorezonans

Biorezonans jest metoda wymyśloną na począt­ku XX wieku, związaną z filozofią medycyny chiń­skiej, a w szczególności z akupresurą. Terapia biorezonansem polega na wprowadzeniu drob­noustrojów chorobotwórczych (lub pasożytów) w drgania, które powodują ich rozpad. Dodatko­wo wzmacnia ona naturalna energię człowieka, wyrównując poziom fal mózgowych i wpływa na pracę narządów.

Spa Center

Appointment

Want to Make a Booking or Have a Question?

Call me : 002-6666-8888 or fill out our online booking

& equiry form and we’ll contact you

Make an appointment